Van Schaik C.S. / Algemeen / Archive by category "Arbeidsrecht"

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht worden de verhoudingen tussen werkgever en werknemer geregeld.

VAR is vervangen door modelcontract

Een aantal werkzaamheden kan zowel in loondienst als in de vorm van een opdracht worden uitgevoerd. De grens tussen opdracht en arbeidsovereenkomst is in de praktijk niet altijd even helder. Toch is het zowel civiel rechtelijk als voor het belastingregiem van groot belang of er sprake is van een dienstbetrekking of een overeenkomst van opdracht. Afschaffing VAR Tot 2015 kon een “ZZP-er” een ...
Lees meer

Grote wijzigingen in het arbeidsrecht!

Op 1 juli 2015 is vrijwel de gehele wet werk en zekerheid in werking getreden. Deze wet heeft zowel wijzigingen in het arbeidsrecht als in het sociale zekerheidsrecht gebracht. De invoering van de wet heeft tamelijk ingrijpende gevolgen voor de arbeidsrechtelijke praktijk. Met name de afdelingen personeelszaken en loonadministratie zullen ook belangrijke wijzigingen in hun administratie moeten...
Lees meer
Top