Van Schaik C.S. / Archive by category "Algemeen" (Page 2)

Algemeen

Al onze nieuwsberichten

Gratis inloopspreekuur op de dag van de scheiding.

Op de dag van de scheiding, vrijdag 9 september 2016, openen wij onze deuren voor een gratis inloopspreekuur. Wilt u meer weten over echtscheiding? Of heeft u specifieke vragen over de procedure, keuze voor mediation of voor een eigen advocaat? Vragen over een ouderschapsplan en hoe moet het nu met het huis? Al dit soort vragen en meer kunt u vrijblijvend stellen op vrijdag 9 september 2016....
Lees meer

Wijzigingen in het erfrecht

Betere bescherming van erfgenamen tegen onverwachte schulden. Een erfgenaam erft in principe de lusten en de lasten van de erflater.  Hierdoor kunnen erfgenamen – zeker als er niet zoveel contact met de erflater was – voor onaangename verrassingen komen te staan. Als een erfenis zuiver is aanvaard is de erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de erflater....
Lees meer

Gratis Workshop ontslag wegens disfunctioneren 12 april 2016

Ontslag wegens disfunctioneren Naar aanleiding van de vele positieve reacties die wij ontvingen over onze workshop over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015, stellen wij u graag in de gelegenheid, om met ons de eerste ervaringen met dit nieuwe arbeidsrecht te delen. Een van de grootste veranderingen is dat het niet meer mogelijk is om van vele incomplete ontslaggronden één comp...
Lees meer

VAR is vervangen door modelcontract

Een aantal werkzaamheden kan zowel in loondienst als in de vorm van een opdracht worden uitgevoerd. De grens tussen opdracht en arbeidsovereenkomst is in de praktijk niet altijd even helder. Toch is het zowel civiel rechtelijk als voor het belastingregiem van groot belang of er sprake is van een dienstbetrekking of een overeenkomst van opdracht. Afschaffing VAR Tot 2015 kon een “ZZP-er” een ...
Lees meer

Alimentatieindexering per 1 januari 2016

Bij beschikking van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 oktober jongstleden zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,3%. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact ...
Lees meer

Hoge Raad beslist over kindgebondenbudget

Nieuwe berekeningsmethode kinderalimentatie De Hoge Raad heeft duidelijkheid  geschapen over de  wijze waarop  kinderalimentatie moet worden berekend.  Naar aanleiding van vragen uit de rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in een arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011)  antwoord gegeven op de vraag hoe het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop  behandeld  moeten worden bij de bere...
Lees meer

Hoge Raad verandert kinderalimentatie.

Nieuwe berekeningsmethode kinderalimentatie De Hoge Raad heeft duidelijkheid  geschapen over de  wijze waarop  kinderalimentatie moet worden berekend.  Naar aanleiding van vragen uit de rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in een arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011)  antwoord gegeven op de vraag hoe het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop  behandeld  moeten worden bij de bere...
Lees meer

Grote wijzigingen in het arbeidsrecht!

Op 1 juli 2015 is vrijwel de gehele wet werk en zekerheid in werking getreden. Deze wet heeft zowel wijzigingen in het arbeidsrecht als in het sociale zekerheidsrecht gebracht. De invoering van de wet heeft tamelijk ingrijpende gevolgen voor de arbeidsrechtelijke praktijk. Met name de afdelingen personeelszaken en loonadministratie zullen ook belangrijke wijzigingen in hun administratie moeten...
Lees meer

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2015

De wettelijke indexering van de alimentatie is dit jaar vastgeld op 0,8%. Deze verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De verhoging vindt van rechtswege plaats, tenzij de rechter deze heeft uitgesloten of partijen anders zijn overeengekomen. Medio november 2015 wordt het indexcijfer voor 1 januari 2016 verwacht. Zodra dit bekend is zal dit op deze site gepubliceerd worde...
Lees meer
Top