Van Schaik C.S. / Articles posted byMr. F. van Schaik

Author: Mr. F. van Schaik

Indexering alimentatie per 1 januari 2018

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid  zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met 1,5 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Wettelijke betalingstermijn verkort.

Betalingstermijn 30 of maximaal 60 dagen. De algemene regel dat een factuur binnen 30 dagen moet worden betaald komt voort uit de ‘Europese Richtlijn late betalingen’ die sinds 16 maart 2013 in Nederland geldt. Op grond van deze richtlijn moeten de overheid, bedrijven en non-profit organisaties hun rekeningen binnen 30 dagen betalen. Deze regel is voor handelstransacties vastgelegd in artikel 6...
Lees meer

Op de kleintjes letten!

€ 500.= biljetten niet accepteren en geen centen teruggeven! Mag dat zo maar? Diverse organisaties in het Midden- en Kleinbedrijf hebben al in september 2004 besloten over te gaan tot afronding van eindbedragen op 5 eurocent. Recent heeft als laatste grootwinkelbedrijf ook de Aldi zich bij dit beleid aangesloten. Concreet betekent dit dat bedragen die op 1 of 2 cent eindigen worden afgerond naa...
Lees meer

Verjaring van snippergroen.

Grotere mogelijkheid door verjaring verloren eigendom terug te vorderen. In het verleden zijn (ook in deze regio) veel zaken geweest over snippergroen. Op grond van de artikelen 3:105 juncto 3:106 BW kan de bezitter te kwader trouw na twintig  door verjaring jaren de eigendom van onroerende zaken verwerven. Populair gezegd: wie opzettelijk landje pik speelt, wordt na twintig jaren eigenaar v...
Lees meer

Afschaffing van de algehele wettelijke gemeenschap van goederen

Op 27 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsontwerp aangenomen tot afschaffing van de algehele gemeenschap van goederen.   Tot op heden is het zo, dat als mensen trouwen zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, er van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Dit betekent dat alle bezittingen en alle schulden die de beide partners bij het aangaan van het huwelijk hebben, g...
Lees meer

Buitengerechtelijke incassokosten.

Incasseren van vorderingen op niet betalende debiteuren kost geld.  Om te voorkomen dat de crediteur met de kosten blijft zitting is er een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. (WIK) Het toewijzen van deze incassokosten bij vorderingen op natuurlijke personen blijft de gemoederen bezig houden. Sedert een paar jaar zijn deze kosten alleen toewijsbaar als er tijd een zogena...
Lees meer

Indexering Alimentatie per 1 januari 2017

Bij beschikking van de minister van Veiligheid en Justitie d zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 2,1 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Gratis inloopspreekuur op de dag van de scheiding.

Op de dag van de scheiding, vrijdag 9 september 2016, openen wij onze deuren voor een gratis inloopspreekuur. Wilt u meer weten over echtscheiding? Of heeft u specifieke vragen over de procedure, keuze voor mediation of voor een eigen advocaat? Vragen over een ouderschapsplan en hoe moet het nu met het huis? Al dit soort vragen en meer kunt u vrijblijvend stellen op vrijdag 9 september 2016....
Lees meer

Wijzigingen in het erfrecht

Betere bescherming van erfgenamen tegen onverwachte schulden. Een erfgenaam erft in principe de lusten en de lasten van de erflater.  Hierdoor kunnen erfgenamen – zeker als er niet zoveel contact met de erflater was – voor onaangename verrassingen komen te staan. Als een erfenis zuiver is aanvaard is de erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de erflater....
Lees meer

Gratis Workshop ontslag wegens disfunctioneren 12 april 2016

Ontslag wegens disfunctioneren Naar aanleiding van de vele positieve reacties die wij ontvingen over onze workshop over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015, stellen wij u graag in de gelegenheid, om met ons de eerste ervaringen met dit nieuwe arbeidsrecht te delen. Een van de grootste veranderingen is dat het niet meer mogelijk is om van vele incomplete ontslaggronden één comp...
Lees meer
Top