Van Schaik C.S. / Mediation / Internationale echtscheiding

Internationale echtscheiding

Ellen van Domburg bemiddelt ook in internationale echtscheidingen. Internationaal is een echtscheiding waarbij minimaal een van de partners een buitenlandse nationaliteit heeft; het huwelijk in het buitenland is voltrokken of de partners in het buitenland wonen.

De mediation kan in de Engelse taal plaatsvinden bij internationale echtscheidingen.

Internationale echtscheidingen vergen een extra kennisniveau.
Mogelijk is het nodig dat gedurende de mediation een gespecialiseerd advocaat om expertise gevraagd wordt. Dit kan het geval zijn bijv. om het huwelijksvermogensrecht in het toepasselijke buitenlandse rechtsstelsel voor beide partners correct te interpreteren voor een goed verloop van het mediationtraject. In dat geval zal de mediator vooraf met de partners spreken over de mogelijkheden en de kosten.

Deze pagina is ook in het Engels te raadplegen.

This page is also available in English.

 

Top