Van Schaik C.S. / Archive by category "Algemeen"

Algemeen

Al onze nieuwsberichten

UITBREIDING VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR OUDERS

Wieg in werking getreden. Per 1 januari 2019 is de WIEG gedeeltelijk in werking getreden, de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Met deze wet is een uitbreiding tot stand gekomen voor ouders van kinderen om verlof van hun werk te nemen om voor de kinderen te zorgen, Chronologisch zien de verschillende verloftypen er als volgt uit. Bevalling. De echtgenoot of partner wiens vrouw bevalt ...
Lees meer

Indexering Alimentatie per 1 januari 2019

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2019 verhoogd met 2 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen? Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Compensatie voor betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte. Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet een werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer deze arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd. Deze transitievergoeding moet ook betaald ...
Lees meer

Loon bij ontslag op staande voet

Geen recht op loon bij (uiteindelijk) terecht ontslag op staande voet. Tot 1 juli 2015 was het duidelijk. Na een ontslag op staande voet eindigde het recht op loon. Werd het ontslag op staande voet door de kantonrechter vernietigd dan moest het loon alsnog betaald worden, maar als het Hof of de Hoge Raad het vonnis van de kantonrechter vernietigde was dat loon achteraf onverschuldigd betaald en...
Lees meer

Workshop Huwelijksgoederenrecht

Workshop speciaal voor accountants en administratiekantoren Als accountant of administratiekantoor bent u uiteraard gespecialiseerd in het bijhouden en controleren van de administratie van uw cliënten. Per 1 januari 2018 is de regeling met betrekking tot de huwelijksgoederengemeenschap ingrijpend gewijzigd. De oude algehele gemeenschap van goederen is voor echtparen die na 1 januari 2018 zijn ...
Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2018

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid  zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met 1,5 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Wettelijke betalingstermijn verkort.

Betalingstermijn 30 of maximaal 60 dagen. De algemene regel dat een factuur binnen 30 dagen moet worden betaald komt voort uit de ‘Europese Richtlijn late betalingen’ die sinds 16 maart 2013 in Nederland geldt. Op grond van deze richtlijn moeten de overheid, bedrijven en non-profit organisaties hun rekeningen binnen 30 dagen betalen. Deze regel is voor handelstransacties vastgelegd in artikel 6...
Lees meer

Op de kleintjes letten!

€ 500.= biljetten niet accepteren en geen centen teruggeven! Mag dat zo maar? Diverse organisaties in het Midden- en Kleinbedrijf hebben al in september 2004 besloten over te gaan tot afronding van eindbedragen op 5 eurocent. Recent heeft als laatste grootwinkelbedrijf ook de Aldi zich bij dit beleid aangesloten. Concreet betekent dit dat bedragen die op 1 of 2 cent eindigen worden afgerond naa...
Lees meer

Verjaring van snippergroen.

Grotere mogelijkheid door verjaring verloren eigendom terug te vorderen. In het verleden zijn (ook in deze regio) veel zaken geweest over snippergroen. Op grond van de artikelen 3:105 juncto 3:106 BW kan de bezitter te kwader trouw na twintig  door verjaring jaren de eigendom van onroerende zaken verwerven. Populair gezegd: wie opzettelijk landje pik speelt, wordt na twintig jaren eigenaar v...
Lees meer

Afschaffing van de algehele wettelijke gemeenschap van goederen

Op 27 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsontwerp aangenomen tot afschaffing van de algehele gemeenschap van goederen.   Tot op heden is het zo, dat als mensen trouwen zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, er van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Dit betekent dat alle bezittingen en alle schulden die de beide partners bij het aangaan van het huwelijk hebben, g...
Lees meer
Top