Van Schaik C.S. / Algemeen / Compensatie voor transitievergoeding bij meer dan 2 jaar ziekte

Compensatie voor transitievergoeding bij meer dan 2 jaar ziekte

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als  je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in.
De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die een werkgever op of na 1 juli 2015 heeft betaald.

Voorwaarden / bewijs

Voor de compensatie geldt als eerste voorwaarde dat de werknemer is  ontslagen vanwege langdurige ziekte. Daarnaast had de werknemer wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. Ten derde moet er een transitievergoeding betaald zijn aan de werknemer.
De werkgever moet kunnen bewijzen dat aan deze voorwaarden voldaan is. Dat kan bijvoorbeeld met de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter. Was er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, dan kun je ook de beëindigingsovereenkomst gebruiken.

Oude gevallen / uiterlijk voor 30 september 2020 aanvragen

Voor de aanvraag van de compensatie geldt een regeling voor ‘oude gevallen’. Dit betreft transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015, maar voor 1 april 2020 betaald zijn aan werknemers die na twee ziektejaren ontslagen zijn. Hiervoor moet de werkgever uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag of er compensatie geldt.

Betaling transitievergoeding op of na 1 april 2020 /  binnen 6 maanden aanvragen

Voor compensatie van een transitievergoeding die u vanaf 1 april 2020 betaalt aan een werknemer die twee jaar ziek is geweest, moet u de vergoeding eerst volledig hebben betaald. Ook mogen er op het moment van aanvraag van de compensatie niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop u de transitievergoeding heeft overgemaakt. UWV beslist voor een transitievergoeding die u vanaf 1 april 2020 heeft betaald in principe binnen acht weken of u de compensatie krijgt. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar en beroep indienen.

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2020

Wil je als werkgever gebruik maken van de compensatieregeling dan doe je er goed aan alle documenten te bewaren over het einde van het dienstverband, de reden daarvan en de berekening en betaling van de transitievergoeding. Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding kun je het digitale formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ invullen. Dit staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal van UWV.nl.

Top