Van Schaik C.S. / Algemeen / Archive by category "Arbeidsrecht"

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht worden de verhoudingen tussen werkgever en werknemer geregeld.

Verbod op rookruimtes

Uitbreiding Rookverbod in het bedrijfsleven. Het was een bedrijf altijd al toegestaan een algeheel rookverbod instellen in de bedrijfsruimten en op eigen terrein. De Tabakswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten stelden reeds geruime tijd geleden een rookverbod in voor werkplekken in gebouwen. Het is tot 1 januari 2022 nog toegestaan om rokers tegemoet te komen door aparte afsluitbare...
Lees meer

Vaccinatie of ontslag?

Is weigering vaccinatie grond voor ontslag? Anders dan in sommige andere landen wordt in Nederland niet snel een vaccinatieplicht aangenomen. Aan de ene kant hangt dit samen met de in ons land bij een gedeelte van de bevolking levende religieuze bezwaren tegen vaccinatie en anderzijds met de opvatting dat vaccineren het grondrecht van de burgers op hun lichamelijke integriteit raakt en dat is ...
Lees meer

Zes weken vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof ingevoerd per 1 juli 2020. Met ingang van 1 juli 2020 wordt het zogenaamde geboorteverlof voor partners ingevoerd. Het is thans reeds zo dat een werknemer recht heeft op 1 week geboorteverlof als zijn (of haar) partner net is bevallen. Dit geboorte- of kraamverlof komt volledig ten laste van de werkgever. Tijdens dit verlof dient u de werknemer voor 100% door te betalen. ...
Lees meer

Verplichte beëindiging slapende dienstverbanden.

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij door zijn werkgeve...
Lees meer

Compensatie voor transitievergoeding bij meer dan 2 jaar ziekte

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als  je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in. De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die een werkgever op of na 1 juli 2015 heeft betaald. Voorwaarden / bewijs Voor de compensatie geld...
Lees meer

UITBREIDING VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR OUDERS

Wieg in werking getreden. Per 1 januari 2019 is de WIEG gedeeltelijk in werking getreden, de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Met deze wet is een uitbreiding tot stand gekomen voor ouders van kinderen om verlof van hun werk te nemen om voor de kinderen te zorgen, Chronologisch zien de verschillende verloftypen er als volgt uit. Bevalling. De echtgenoot of partner wiens vrouw bevalt ...
Lees meer

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Compensatie voor betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte. Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet een werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer deze arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd. Deze transitievergoeding moet ook betaald ...
Lees meer

Loon bij ontslag op staande voet

Geen recht op loon bij (uiteindelijk) terecht ontslag op staande voet. Tot 1 juli 2015 was het duidelijk. Na een ontslag op staande voet eindigde het recht op loon. Werd het ontslag op staande voet door de kantonrechter vernietigd dan moest het loon alsnog betaald worden, maar als het Hof of de Hoge Raad het vonnis van de kantonrechter vernietigde was dat loon achteraf onverschuldigd betaald en...
Lees meer

VAR is vervangen door modelcontract

Een aantal werkzaamheden kan zowel in loondienst als in de vorm van een opdracht worden uitgevoerd. De grens tussen opdracht en arbeidsovereenkomst is in de praktijk niet altijd even helder. Toch is het zowel civiel rechtelijk als voor het belastingregiem van groot belang of er sprake is van een dienstbetrekking of een overeenkomst van opdracht. Afschaffing VAR Tot 2015 kon een “ZZP-er” een ...
Lees meer

Grote wijzigingen in het arbeidsrecht!

Op 1 juli 2015 is vrijwel de gehele wet werk en zekerheid in werking getreden. Deze wet heeft zowel wijzigingen in het arbeidsrecht als in het sociale zekerheidsrecht gebracht. De invoering van de wet heeft tamelijk ingrijpende gevolgen voor de arbeidsrechtelijke praktijk. Met name de afdelingen personeelszaken en loonadministratie zullen ook belangrijke wijzigingen in hun administratie moeten...
Lees meer
Top