Van Schaik C.S. / Algemeen / Arbeidsrecht / UITBREIDING VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR OUDERS

UITBREIDING VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR OUDERS

Wieg in werking getreden.

Per 1 januari 2019 is de WIEG gedeeltelijk in werking getreden, de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Met deze wet is een uitbreiding tot stand gekomen voor ouders van kinderen om verlof van hun werk te nemen om voor de kinderen te zorgen,

Chronologisch zien de verschillende verloftypen er als volgt uit.

Bevalling.

De echtgenoot of partner wiens vrouw bevalt heeft op grond van artikel 4:WAZO recht op calamiteitenverlof voor de duur van de bevalling. De dag of dagen van de bevalling worden voor de volle 100% doorbetaald door de werkgever.

Geboorteverlof.

Sinds 1 januari 2019 heeft deze partner ook recht op geboorteverlof. Was dit geboorteverlof tot voor kort 2 dagen aansluitend op de geboorte van het kind. Thans is het geboorteverlof verlengd tot eenmaal de volledige wekelijkse arbeidsduur. Dit betekent dat bij een voltijds dienstverband 5 dagen geboorteverlof na de dag van de bevalling kan worden opgenomen. Dit geboorteverlof behoeft ook niet meer aaneensluitend onmiddellijk volgend op de geboorte te worden opgenomen, maar mag naar keuze van de werknemer binnen 4 weken vanaf de dag van de bevalling worden opgenomen.

Net als voor het calamiteitenverlof op de dag van de bevalling geldt ook voor het gewone geboorteverlof dat de betreffende werknemer recht heeft op 100% doorbetaling van zijn salaris door zijn werkgever.

Aanvullend geboorteverlof.

Nieuw is dat vanaf 1 juli 2020 ook het aanvullend geboorteverlof wordt ingevoerd. Aanvullend geboorteverlof geldt voor vijf maal de wekelijkse arbeidsduur en moet opgenomen worden binnen 26 weken na de bevalling. Het aanvullende geboorteverlof hoeft net als het gewone geboorteverlof niet in één keer of aansluitend te worden opgenomen. Anders dan bij het gewone geboorteverlof heeft de werknemer bij aanvullend geboorteverlof geen recht op doorbetaling van loon. In plaats daarvan ontvangt hij van het UWV een WAZO-uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon, uiteraard met een maximum van 70% van het maximale dagloon. Dit betekent dat het voor werknemers met een hoog inkomen toch nog tamelijk kostbaar is om het aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Uiteraard blijft het ouderschapsverlof bestaan. Dit ouderschapsverlof geldt voor beide ouders. En bedraagt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen voor de achtste verjaardag van het kind. Kenmerkend voor ouderschapsverlof is echter wel dat het volledig onbetaald is.

 

Top