Van Schaik C.S. / Algemeen / Buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten.

Incasseren van vorderingen op niet betalende debiteuren kost geld.  Om te voorkomen dat de crediteur met de kosten blijft zitting is er een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. (WIK) Het toewijzen van deze incassokosten bij vorderingen op natuurlijke personen blijft de gemoederen bezig houden.

Sedert een paar jaar zijn deze kosten alleen toewijsbaar als er tijd een zogenaamde WIK-brief is verstuurd en ontvangen. Helaas is over de verzendtermijn en over de inhoud van deze WIK-brief veel discussie geweest en waren de lagere rechters ook zeer verdeeld in hun oordelen.

De Hoge Raad heeft in 2014 al bepaald dat de WIK-brief op zich volstaat en er geen nadere incasso-actie hoeft te volgen (Ecli.nl.HR 2014, 1405). Een goede brief is dus voldoende om de incassokosten te kunnen vorderen.

De Hoge Raad  heeft zich onlangs ook gebogen over de 14-dagen-termijn en heeft daarbij tevens uitspraak gedaan over te berekenen incassokosten indien er binnen de termijn deelbetalingen worden ontvangen (Ecli.nl. HR 2016, 2704).

Het resultaat van deze uitspraak is dat de WIK-brief aan nieuwe eisen dient te voldoen.

 Nieuwe eisen aan de WIK-brief.

De Hoge Raad heeft bepaald dat:

  • de WIK-brief inhoudelijk moet kloppen, bij gebreke waarvan de incassokosten worden afgewezen
  • een niet correcte WIK-brief alleen hersteld kan worden door een nieuwe correcte WIK-brief incl.  een  nieuwe, juiste termijn,
  • een zon-, maan- en officiële feestdag niet meetellen als tussenliggend of als dag van bezorging,
  • in de brief moet (voor de wik-termijn minstens) worden opgenomen de zin met: …… binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd
  • een langere termijn ook mag worden,
  • indien een deelbetaling wordt ontvangen binnen de gestelde termijn, de incassokosten herberekend moeten worden over het restant van de hoofdsom,
  • de WIK-brief als bewijs bij de dagvaarding moet worden gevoegd.

 

Ons kantoor levert U des gevraagd kosteloos een voorbeeld WIK-brief. Mocht U debiteur toch niet betalen dan kunnen deze kosten in de daaropvolgende procedure worden meegevorderd.

Top