Van Schaik C.S. / Algemeen / Corona informatie voor werkgevers

Corona informatie voor werkgevers

De uitbraak van het corona-virus heeft ook grote gevolgen voor arbeidsverhoudingen. Het is van groot belang dat werkgevers zich in het kader van hun zorgplicht strikt houden aan de regels die door het RIVM en de GGD worden gesteld.

Deze regelgeving is aan frequente wijzigingen onderhevig. Het is daarom zaak de websites van het RIVM, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV goed te blijven volgen.

Elders op deze op onze site vindt U uitgebreidere informatie over de arbeidsrechtelijke aspecten van de corona uitbraak en over de mogelijkheden voor loonkostensubsidie.

Top