Van Schaik C.S. / Algemeen / Archive by category "Familierecht"

Familierecht

Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met 2,5 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen? Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Beperking alimentatieduur

Maximale alimentatieduur wijzigt per 1 januari 2020 De Wet herziening partneralimentatie is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal ingaan per 1 januari 2020. Wat betekent dit voor de praktijk? De duur van de partneralimentatie wordt verlaagd van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Er blijven echter uitzonderingen mogelijk. Uitzonderingen die vooral betrekking hebben op partner...
Lees meer

Verrekening van erfenissen en schenkingen.

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN DIE BUITEN DE GEMEENSCHAP VALLEN. Het komt veel voor dat met name ouders schenkingen doen aan hun kinderen met de bepaling dat deze schenking buiten een eventuele gemeenschap van goederen valt waarin het betreffende kind gehuwd is. Veelal gebeurde dit door het opnemen van een daartoe strekkende bepaling in de schenkingsovereenkomst of in het testament. Sinds 1 januari ...
Lees meer

Indexering Alimentatie per 1 januari 2019

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2019 verhoogd met 2 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen? Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Workshop Huwelijksgoederenrecht

Workshop speciaal voor accountants en administratiekantoren Als accountant of administratiekantoor bent u uiteraard gespecialiseerd in het bijhouden en controleren van de administratie van uw cliënten. Per 1 januari 2018 is de regeling met betrekking tot de huwelijksgoederengemeenschap ingrijpend gewijzigd. De oude algehele gemeenschap van goederen is voor echtparen die na 1 januari 2018 zijn ...
Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2018

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid  zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met 1,5 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Afschaffing van de algehele wettelijke gemeenschap van goederen

Op 27 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsontwerp aangenomen tot afschaffing van de algehele gemeenschap van goederen.   Tot op heden is het zo, dat als mensen trouwen zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, er van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Dit betekent dat alle bezittingen en alle schulden die de beide partners bij het aangaan van het huwelijk hebben, g...
Lees meer

Wijzigingen in het erfrecht

Betere bescherming van erfgenamen tegen onverwachte schulden. Een erfgenaam erft in principe de lusten en de lasten van de erflater.  Hierdoor kunnen erfgenamen – zeker als er niet zoveel contact met de erflater was – voor onaangename verrassingen komen te staan. Als een erfenis zuiver is aanvaard is de erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de erflater....
Lees meer

Alimentatieindexering per 1 januari 2016

Bij beschikking van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 oktober jongstleden zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,3%. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact ...
Lees meer

Hoge Raad beslist over kindgebondenbudget

Nieuwe berekeningsmethode kinderalimentatie De Hoge Raad heeft duidelijkheid  geschapen over de  wijze waarop  kinderalimentatie moet worden berekend.  Naar aanleiding van vragen uit de rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in een arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011)  antwoord gegeven op de vraag hoe het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop  behandeld  moeten worden bij de bere...
Lees meer
Top