Van Schaik C.S. / Algemeen / Familierecht / Alimentatieindexering per 1 januari 2016

Alimentatieindexering per 1 januari 2016

Bij beschikking van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 oktober jongstleden zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,3%.

De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd.

Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen?  Neem dan contact met ons op.

Top