Van Schaik C.S. / Algemeen / Familierecht / Beperking alimentatieduur

Beperking alimentatieduur

Maximale alimentatieduur wijzigt per 1 januari 2020

De Wet herziening partneralimentatie is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal ingaan per 1 januari 2020.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De duur van de partneralimentatie wordt verlaagd van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Er blijven echter uitzonderingen mogelijk. Uitzonderingen die vooral betrekking hebben op partners met jonge kinderen en ouderen.

De eerste uitzondering is voor stellen met kinderen onder de 12. Zijn er kinderen onder de 12, dan is er recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. De alimentatie stopt als het jongste kind 12 wordt. Vanaf dat moment hoeft de verzorgende ouder niet meer thuis te blijven voor de kinderen en kan hij of zij gewoon gaan werken om in zijn of haar haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters ook besluiten om van de alimentatieduur af te wijken.

Een tweede uitzondering geldt voor ouderen die langdurig gehuwd zijn geweest. . Is men minstens 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Directe invoering hiervan zou gevolgen hebben voor alimentatiegerechtigden tussen de 50 en 56 jaar. Om die reden is op dit punt overgangsrecht opgesteld. Alimentatiegerechtigden die bij invoering van de wet boven de 50 jaar zijn en die langer dan 15 jaar getrouwd zijn hebben nog recht op maximaal 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na invoering van de nieuwe wet.

De tekst van de wet vindt u hier.

De nieuwe regeling geldt alleen voor procedures die na 31 december 2019 zijn gestart. Nieuw is verder dat rechtbanken worden verplicht de alimentatieberekening die zij gebruiken aan de partijen ter beschikking te stellen, zodat ook controleerbaar wordt hoe de alimentatie is berekend.

Deze wetswijziging is de tweede in 25 jaar. Voor 1 juli 1994 was de alimentatieduur in principe onbeperkt. Op die datum werd 12 jaar de hoofdregel en per 1 januari 2020 wordt dit teruggebracht tot 5 jaar.

 

Top