Van Schaik C.S. / Algemeen / Archive by category "Familierecht" (Page 2)

Familierecht

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2015

De wettelijke indexering van de alimentatie is dit jaar vastgeld op 0,8%. Deze verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De verhoging vindt van rechtswege plaats, tenzij de rechter deze heeft uitgesloten of partijen anders zijn overeengekomen. Medio november 2015 wordt het indexcijfer voor 1 januari 2016 verwacht. Zodra dit bekend is zal dit op deze site gepubliceerd worde...
Lees meer
Top