Van Schaik C.S. / Algemeen / Familierecht / Wijzigingen in het erfrecht

Wijzigingen in het erfrecht

Betere bescherming van erfgenamen tegen onverwachte schulden.

Een erfgenaam erft in principe de lusten en de lasten van de erflater.  Hierdoor kunnen erfgenamen – zeker als er niet zoveel contact met de erflater was – voor onaangename verrassingen komen te staan. Als een erfenis zuiver is aanvaard is de erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de erflater.

Tot 1 september 2016 waren er slechts drie mogelijkheden.

De erfenis zuiver aanvaarden

De erfgenaam  accepteert alle vermogensbestanddelen én alle schulden. Hiermee wordt u met uw gehele vermogen aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen blijken te zijn.

Dit kon ook min of meer stilzwijgend gebeuren.  Als u bijvoorbeeld de woning alvast leeghaalt en waardeloze spullen aan de kringloopwinkel geeft, had u tot 1 september 2016 stilzwijgend en wellicht onbewust de erfenis al aanvaard. Een weg terug is er dan niet en de volgende twee opties kon u dan niet meer gebruiken.  U zat vast aan de lusten en de lasten ook als de nalatenschap uiteindelijk negatief bleek te zijn.

De erfenis verwerpen.

De erfgenaam accepteert de erfenis niet. U ontvangt dus niets uit de nalatenschap, maar bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.  Dit kan elke erfgenaam voor zichzelf beslissen, het is dus mogelijk dat de ene erfgenaam zuiver aanvaardt en de andere verwerpt.  Bij een verwerping kan men hierop niet terugkomen als de erfenis later toch positief blijkt te zijn.

De erfenis beneficiair aanvaarden.

De erfgenaam  accepteert de erfenis onder de voorwaarde dat deze positief is. U bent dan niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor een eventueel tekort.  Er moet in dit soort gevallen wel een deugdelijk beschrijving worden opgemaakt van wat tot de nalatenschap behoort, en aan deze vorm van aanvaarding zijn kosten verbonden.

Na 1 september 2016 meer vrijheid.

Vanaf 1 september leidt onder andere het alvast leeghalen van de woning niet meer tot het automatisch zuiver aanvaarden van de erfenis. Dat is pas het geval als u goederen verkoopt of op een andere manier onttrekt aan schuldeisers.  Opruimen  mag, al was het maar om oplopende huurschulden te voorkomen, verkopen of  het op  een andere manier  onttrekken van waarde aan het verhaal van schuldeisers mag niet! Dat leidt nog wel tot stilzwijgende aanvaarding.

Nare verrassingen.

Hebt u de erfenis aanvaard en wordt u geconfronteerd met een onverwachte schuld? Dan kunt u de kantonrechter verzoeken de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit moet binnen drie maanden na ontdekking van de schuld gebeuren, en wel in een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter, dat u het beste door een advocaat of notaris kunt laten indienen.

 

Zelfs als de nalatenschap al  verdeeld is  en afgewikkeld lijkt, en er alsnog een onbekende schuld opduikt, bent u daar niet met uw eigen vermogen voor aansprakelijk. Alleen hetgeen u geërfd hebt, moet u dan terugbetalen. Ook hiervoor moet u binnen drie maanden na ontdekking naar de kantonrechter.

Wel onderzoek plegen.

Niet elke schuld waarmee u niet bekend was, wordt aangemerkt als onverwachte schuld. U hebt zelf een onderzoekplicht. Een erfenis waarin bijvoorbeeld alleen een huis zit waarvan blijkt dat de hypotheek hoger is dan de verkoopopbrengst geldt niet als ‘onverwachte’ schuld.  U kunt namelijk eenvoudig vaststellen of er een hypotheek is, en hoe hoog die is. Belastingschulden of overbedelingschulden aan kinderen uit de nalatenschap van de eerder overleden partner gelden ook niet als onbekende schulden. De termijn van drie maanden is een fatale termijn die niet voor verlenging vastbaar is.

Vraag tijdig advies.

Het blijft daarom belangrijk om u na het overlijden van iemand van wie u gaat erven direct bijstand te vragen van een notaris of advocaat.  Ook ons kantoor kan u advies op maat geven, en de weg wijzen bij een beneficiaire aanvaarding, in die gevallen waarin dat nodig is.

Top