Van Schaik C.S. / Algemeen / Archive by category "Jurisprudentie"

Jurisprudentie

Verrekening van erfenissen en schenkingen.

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN DIE BUITEN DE GEMEENSCHAP VALLEN. Het komt veel voor dat met name ouders schenkingen doen aan hun kinderen met de bepaling dat deze schenking buiten een eventuele gemeenschap van goederen valt waarin het betreffende kind gehuwd is. Veelal gebeurde dit door het opnemen van een daartoe strekkende bepaling in de schenkingsovereenkomst of in het testament. Sinds 1 januari ...
Lees meer

Verjaring van snippergroen.

Grotere mogelijkheid door verjaring verloren eigendom terug te vorderen. In het verleden zijn (ook in deze regio) veel zaken geweest over snippergroen. Op grond van de artikelen 3:105 juncto 3:106 BW kan de bezitter te kwader trouw na twintig  door verjaring jaren de eigendom van onroerende zaken verwerven. Populair gezegd: wie opzettelijk landje pik speelt, wordt na twintig jaren eigenaar v...
Lees meer

Buitengerechtelijke incassokosten.

Incasseren van vorderingen op niet betalende debiteuren kost geld.  Om te voorkomen dat de crediteur met de kosten blijft zitting is er een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. (WIK) Het toewijzen van deze incassokosten bij vorderingen op natuurlijke personen blijft de gemoederen bezig houden. Sedert een paar jaar zijn deze kosten alleen toewijsbaar als er tijd een zogena...
Lees meer

Hoge Raad verandert kinderalimentatie.

Nieuwe berekeningsmethode kinderalimentatie De Hoge Raad heeft duidelijkheid  geschapen over de  wijze waarop  kinderalimentatie moet worden berekend.  Naar aanleiding van vragen uit de rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in een arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011)  antwoord gegeven op de vraag hoe het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop  behandeld  moeten worden bij de bere...
Lees meer
Top