Van Schaik C.S. / Algemeen / Jurisprudentie / Hoge Raad verandert kinderalimentatie.

Hoge Raad verandert kinderalimentatie.

Nieuwe berekeningsmethode kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft duidelijkheid  geschapen over de  wijze waarop  kinderalimentatie moet worden berekend.  Naar aanleiding van vragen uit de rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in een arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011)  antwoord gegeven op de vraag hoe het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop  behandeld  moeten worden bij de berekening van kinderalimentatie.

Kindgebondenbudget

Het probleem ontstond toen alleenstaande ouders met een laag inkomen – dit kunnen zowel vader als moeders zijn – dit jaar recht kregen op een extra toeslag van maximaal 3.050 euro per jaar: de zogeheten alleenstaande-ouderkop op het kindgebondenbudget, een toeslag van de overheid die via de belastingdienst wordt uitbetaald.

Niet meer aftrekken…..

De landelijke Expertgroep Alimentatienormen, die alle rechters adviseert over de hoogte van (kinder)alimentatie vaststelt, adviseerde dat deze gelden moest en worden afgetrokken van het bedrag dat kinderen nodig hebben, de gestandaardiseerde kosten van het kind. Gevolg: de alimentatieplichtige ouder behoefde minder en soms geen kinderalimentatie meer te betalen. Het kindgebondenbudget en de een alleenstaande ouderkop waren is een gevallen namelijk voldoende om alle kosten van het kind te dekken, zodat er geen noodzaak meer was voor kinderalimentatie.

De meeste rechtbanken hielden zich aan de regels van de Expertgroep, maar een aantal rechtbanken in de Randstad vond ze oneerlijk en legde ze naast zich neer. Volgens de rechters was het de bedoeling dat het extra geld ten goede zou komen aan de kinderen en niet aan de alimentatieplichtige ouder.

Maar optellen!

De Hoge Raad heeft nu beslist dat de berekening anders moet. De bij de vaststelling van de kosten van de kinderen en hun behoefte wordt geen rekening gehouden met het kindgebondenbudget en met de alleenstaande ouderkop.  De totale forfaitaire kosten van het kind komen ten laste van de ouders.  Deze kosten worden vervolgens verdeeld naar evenredigheid van de draagkracht van elk der ouders, waarbij ook rekening wordt gehouden met de zorgverdeling, hoeveel tijd is zijn de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder.

Bij de berekening van de draagkracht wordt wel rekening gehouden met het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop. De toeslagen worden bij het inkomen van de ouder die deze ontvangt opgeteld en verhogen daarmee zij of haar draagkracht.

Gevolgen

In de praktijk betekent dit dat als de alimentatiegerechtigde ouder een laag inkomen heeft en daarmee een hoge toeslag, de alimentatieplichtige vaak aanzienlijk meer aan kinderalimentatie zal moeten gaan betalen.

Niet automatisch

De uitspraak van de Hoge Raad werkt niet automatisch door in bestaande situaties. De uitspraak is met name van belang voor alimentaties die vastgesteld zijn na 1 januari 2014. Ouders die de alimentatie aangepast willen hebben moeten hiervoor zelf actie ondernemen.  Hiervoor is meestal een volledig nieuwe alimentatieberekening nodig.  Ouders kunnen de nieuwe alimentatie uiteraard in onderling overleg vaststellen. Lukt dit niet dan is een nieuwe procedure nodig.  Ons kantoor is U hierbij graag behulp zaak. U kunt hiertoe contact opnemen met mr F. van Schaik of mr Ellen van Domburg.

 

Top