Van Schaik C.S. / Algemeen / Workshop Huwelijksgoederenrecht

Workshop Huwelijksgoederenrecht

Workshop speciaal voor accountants en administratiekantoren

Als accountant of administratiekantoor bent u uiteraard gespecialiseerd in het bijhouden en controleren van de administratie van uw cliënten.
Per 1 januari 2018 is de regeling met betrekking tot de huwelijksgoederengemeenschap ingrijpend gewijzigd. De oude algehele gemeenschap van goederen is voor echtparen die na 1 januari 2018 zijn gehuwd afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een beperkte huwelijksgemeenschap gekomen.
Dit betekent dat in alle nieuwe huwelijken tenminste drie vermogens ontstaan, een beperkte gemeenschap, en een privé vermogen van elk der echtgenoten.
Het is om tal van redenen van het grootste belang dat deze drie vermogens niet alleen bij het begin van het huwelijk goed worden vastgelegd en beschreven, maar ook dat deze vermogensopstellingen jaarlijks worden geactualiseerd.
Dit is niet alleen van belang voor het onverhoopte geval van een echtscheiding, omdat dan alleen het gemeenschapsvermogen verdeeld moet worden, waarbij natuurlijk wel van belang is om vast te stellen wat in de gemeenschap valt en wat niet, maar ook omdat de rechten van schuldeisers op privé goederen ernstig zijn beperkt ten opzichte van het oude recht.
Verder is het van belang om in het geval van ondernemers vast te stellen welk deel van de ondernemersopbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap, dit omdat er anders aan het eind van de rit een verrekenverplichting zou kunnen ontstaan.
Tenslotte hebben de uit 2012 daterende regels over de beleggingsleer binnen huwelijkse vergoedingen een veel belangrijker rol gekregen, omdat er thans veel meer huwelijken gaan ontstaan waarbij er naast gemeenschappelijk vermogen ook privé vermogens zijn.
Kortom, er is alle reden om stil te staan bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Als accountant of administratiekantoor kunt u uw cliënten die nog niet gehuwd zijn adviseren over het gewenste huwelijksgoederenregime, en een goede opzet van de vermogensadministratie van nieuw gehuwden zou een nieuw en waardevol product kunnen zijn.
Ons kantoor organiseert op 7 mei 2018 een kosteloze workshop, speciaal voor accountants en administratiekantoren in de regio.
Tijd: 14.00 uur Locatie : gebouw Willem Huygens Noordeindseweg 104 te Berkel en Rodenrijs.
Indien u voor deze workshop belangstelling hebt verzoek ik u zich vóór 25 april aan te melden, hetzij per post, hetzij per e-mail: info@vanschaikcs.nl . Wij hopen u op 7 mei a.s. te ontmoeten.
Hoogachtend,
Van Schaik c.s. advocaten en mediator
Mr F. van Schaik Mr Florence Schoonderwoerd Mr Ellen van Domburg

Top