Van Schaik C.S. / Articles posted byMr. F. van Schaik (Page 2)

Author: Mr. F. van Schaik

Vaccinatie of ontslag?

Is weigering vaccinatie grond voor ontslag? Anders dan in sommige andere landen wordt in Nederland niet snel een vaccinatieplicht aangenomen. Aan de ene kant hangt dit samen met de in ons land bij een gedeelte van de bevolking levende religieuze bezwaren tegen vaccinatie en anderzijds met de opvatting dat vaccineren het grondrecht van de burgers op hun lichamelijke integriteit raakt en dat is ...
Lees meer

Beslagrecht aangepast.

Belangrijke wijzigingen in het beslagrecht per 1 april 2021 Inleiding. Aan vonnissen en beschikkingen moet voldaan worden. Als de veroordeelde dit niet vrijwillig doet, moet de deurwaarder het vonnis executeren. Die executie geschiedt in de regel door beslaglegging. Dit kan zijn beslag op salaris of uitkering, beslag op een bankrekening, beslag op roerende zaken of beslag op onroerende zake...
Lees meer

Indexering alimentatie 2021

Bij beschikking van Z.E. de Minister voor Rechtsbescherming van 15 oktober 2020 zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 3 %.De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd.Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen? Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Zes weken vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof ingevoerd per 1 juli 2020. Met ingang van 1 juli 2020 wordt het zogenaamde geboorteverlof voor partners ingevoerd. Het is thans reeds zo dat een werknemer recht heeft op 1 week geboorteverlof als zijn (of haar) partner net is bevallen. Dit geboorte- of kraamverlof komt volledig ten laste van de werkgever. Tijdens dit verlof dient u de werknemer voor 100% door te betalen. ...
Lees meer

Corona informatie voor werkgevers

De uitbraak van het corona-virus heeft ook grote gevolgen voor arbeidsverhoudingen. Het is van groot belang dat werkgevers zich in het kader van hun zorgplicht strikt houden aan de regels die door het RIVM en de GGD worden gesteld. Deze regelgeving is aan frequente wijzigingen onderhevig. Het is daarom zaak de websites van het RIVM, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het...
Lees meer

Verplichte beëindiging slapende dienstverbanden.

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij door zijn werkgeve...
Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Bij beschikking van de minister van Justitie en Veiligheid zijn alle alimentaties met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met 2,5 %. De alimentatie gaat vanzelf omhoog. Hiervoor hoeft geen nieuwe procedure te worden gevoerd. Wordt de verhoging niet vrijwillig betaald? Of wordt het bedrag door de indexering zo hoog dat U het niet meer kunt betalen? Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Compensatie voor transitievergoeding bij meer dan 2 jaar ziekte

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als  je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in. De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die een werkgever op of na 1 juli 2015 heeft betaald. Voorwaarden / bewijs Voor de compensatie geld...
Lees meer

Beperking alimentatieduur

Maximale alimentatieduur wijzigt per 1 januari 2020 De Wet herziening partneralimentatie is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal ingaan per 1 januari 2020. Wat betekent dit voor de praktijk? De duur van de partneralimentatie wordt verlaagd van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Er blijven echter uitzonderingen mogelijk. Uitzonderingen die vooral betrekking hebben op partner...
Lees meer
Top