Van Schaik C.S. / Contact / Verplicht te verstrekken informatie.

Verplicht te verstrekken informatie.

Kantoornaam: Van Schaik c.s. Advocaten.

Samenwerkingsvorm: Kantoorcombinatie van zelfstandig werkende advocaten, op basis van een door de Raad van Toezicht te Rotterdam goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst.

Kantooradres: Berkelse Poort 39, 2651 JX Berkel en Rodenrijs

Postadres: Postbus 10, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.

Telefoon: 010-5116771

Telefax: 010-5120410

e-mail: info@vanschaikcs.nl

Ten kantore werkzame advocaten:

Mr F. van Schaik, KvK-nummer 27330076 BTW identificatienummer NL001147743B13, eenmanszaak, beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar AON.

Mr F.C.M. Schoonderwoerd, de praktijk voerende in Schoonderwoerd Pensioenrecht advisering b.v.,  gevestigd te Gouda, KvK-nummer 24334010 BTWnummer NL810623742B01, beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar AON

Mr E.M.A. van Domburg, KvK-nummer 24487665, BTW identificatienummer NL001633660B05, eenmanszaak,  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar AON.

Alle voornoemde personen zijn advocaat en als zodanig lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 97 te ‘s-Gravenhage, telefoon 070 3353535  e-mail info@advocatenorde.nl

Regelgeving voor advocaten inclusief de gedragsregels en de verordeningen zijn te vinden op www.advocatenorde.nl

Contractspartij: cliënten sluiten een contract met de individuele advocaten, niet met het samenwerkingsverband.  Tarieven en prijzen worden per cliënt afzonderlijk bevestigd.

Informatie over nevenfuncties en maatregelen ter voorkoming van tegenstrijdige belangen worden per zaak desgevraagd aan de cliënt medegedeeld.

Algemene voorwaarden: zie afzonderlijke pagina. Deze voorwaarden bevatten een rechtskeuze voor Nederlands Recht en een forum keuze voor de Rechtbank Rotterdam.

Klachtenregeling: zie afzonderlijke pagina. Klachtfunctionaris mr E.M.A. van Domburg.

 

Top