Van Schaik C.S. / Event / Gratis Workshop Ontslag wegens disfunctioneren.

Gratis Workshop Ontslag wegens disfunctioneren.

Apr
12

Ontslag wegens disfunctioneren

Naar aanleiding van de vele positieve reacties die wij ontvingen over onze workshop over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015, stellen wij u graag in de gelegenheid, om met ons de eerste ervaringen met dit nieuwe arbeidsrecht te delen.

Een van de grootste veranderingen is dat het niet meer mogelijk is om van vele incomplete ontslaggronden één complete ontslaggrond te maken, al dan niet gecombineerd met een iets hogere vergoeding.

Voor een ontslag op grond van disfunctioneren is thans een voldragen dossier noodzakelijk, waaruit blijkt dat er sprake is van disfunctioneren, dat er een verbetertraject is geweest, en dat er geen ander passend werk in de onderneming voor handen is. Kortom de dossieropbouw moet perfect zijn.

Mr. F. van Schaik neemt de vereisten voor een goed dossier aan de hand van een aantal voorbeelden met u door.

Daarnaast blijft in de praktijk dat (exit)mediation in het arbeidsrecht steeds belangrijker wordt. Mr. Ellen van Domburg is gecertificeerd mediator en zal de mogelijkheden van mediation toelichten.

Wij nodigen u uit voor deze workshop onder de titel:

 

   De D van Disfunctioneren.

 

 

U bent van harte welkom op:

Datum:    dinsdag 12 april 2016

 

Tijd:      13.30 uur ontvangst

 

Aanvang inhoudelijk programma:                14.00 uur

aspecten van disfunctioneren

het verbetertraject

een andere functie?

schriftelijke vastlegging

aspecten van arbeidsrechtelijke mediation

 

Netwerkborrel:                                                 16:30 -17:30 uur

 

Adres:                                                                 Parochiehuis Willem Huygensz

Noordeindseweg 104

2651 CX  BERKEL EN RODENRIJS

 

Aanmelden (graag voor 10 april 2016): op info@vanschaikcs.nl met naam, functie, telefoonnummer, naam organisatie, emailadres. Maximaal aantal deelnemers 35.

Top