Van Schaik C.S. / FAQ / Arbitrage

Arbitrage

Juridische procedures zijn langdurige aangelegenheden. Een rechtszaak sleept zich in Nederland al snel een jaar of langer voort. Naast hoge kosten en permanente onzekerheid leidt deze vertraging vaak tot een (nog) slechtere verhouding tussen partijen. Daarnaast geeft actieve opstelling die de overheidsrechter de laatste jaren heeft gekregen partijen vaak het gevoel dat zij geen baas in hun eigen proces meer zijn.

Meer over Arbitrage

Top