Van Schaik C.S. / FAQ / Pensioenrecht

Pensioenrecht

Pensioenrecht is een rechtsgebied dat de afgelopen jaren aan verandering onderhevig is geweest en waarin de komende jaren nog veel veranderingen te verwachten zijn.

Voor ondernemers is de pensioenregeling voor hun werknemers dikwijls een aanzienlijke kostenpost, zodat het van belang is zeer alert te zijn op veranderingen.

Meer over Pensioenrecht

Top