Van Schaik C.S. / Mediation / Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

Conflicten in de arbeidsrelaties zijn oplosbaar.

Vaak kan een mediator in enkele gezamenlijke gesprekken de problematiek doorgronden en de partners in het conflict ondersteunen om een goede oplossing te vinden.

Ook bij arbeidsongeschikte werknemers is het starten van een mediation veelal mogelijk.

Voordeel van mediation in arbeidszaken is dat er specifiek naar oplossingen op maat kan worden gezocht, in een vertrouwelijke sfeer. Met focus op de belangen van werkgever en van werknemer.

Top