Organisatie

Van tijd tot tijd is het noodzakelijk te kijken naar de organisatie van een onderneming. Van Schaik c.s. Advocaten is U daar graag behulpzaam bij.

De juridische structuur.

Een onderneming kan gedreven worden in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, en ook nog als besloten of naamloze vennootschap.

De juiste vorm is afhankelijk van persoonlijke wensen, en van de aard van de onderneming. Hierbij spelen naast persoonlijke voorkeuren, zoals de bereidheid om in privé risico te lopen, ook fiscale en organisatorisch aspecten mee. Kijkt de accountant vaak naar de fiscale aspecten van de organisatiestructuur, een advocaat kan U ook adviseren over aspecten van zeggenschap en aansprakelijkheid.

Zo kan het fiscaal voordelig zijn om Uw eenmanszaak om te vormen in een man/vrouw v.o.f., maar dit heeft vergaande consequenties voor de aansprakelijkheid van beide partners en kan zorgvuldig op gestelde huwelijksvoorwaarden ondermijnen. De b.v. lijkt een veilige ondernemingsvorm om het privé vermogen te beschermen tegen zakelijke schuldeiseres, maar dit werkt alleen als zakelijk en privé goed gescheiden gehouden worden, en aan alle verplichtingen van goed bestuur – inclusief het tijdig deponeren van jaarstukken – wordt voldaan.

Er is alle reden om periodiek – al dan niet samen met de accountant – te laten controleren of de bestaande juridische structuur nog voldoet.

Interne structuur

Als een bedrijf groeit is het van belang ook de interne organisatie goed te structuren. Het is niet de bedoeling dat het hele bedrijf stilligt omdat één persoon (tijdelijk) uitvalt, maar het is ook niet wenselijk dat iedereen alles kan en mag doen.

Wij adviseren U in opzetten van een interne structuur en het vastleggen van de daarbij behorende bevoegdheden. Dit vastleggen moet zowel intern als extern gebeuren. Deze externe vastlegging gebeurt o.a. door het geven van statutaire bevoegdheden aan bepaalde medewerkers of wel door het verlenen van procuratie (volmacht) en publicaties daarvan in het Handelsregister. Een goede interne organisatie voorkomt interne problemen over bevoegdheden, en zorgt er ook voor dat Uw klanten weten waaraan zij toe zijn, en wie Uw bedrijf mag binden.

Personeelsorganisatie

Zodra een onderneming meer personeel krijgt is het van belang dat ook hiervoor goede regeling worden getroffen, en dat is meer dan een (externe) salarisadministratie.

Ons kantoor kan U behulpzaam zijn met:

  • het opzetten van een goed systeem van arbeidsovereenkomsten en termijn controles
  • het maken van die arbeidsovereenkomsten
  • het maken van arbeidsvoorwaarden en bedrijfsreglementen
  • het zo nodig opzetten van een Ondernemensraad
  • het controleren waar nodig verbeteren van de pensioenregeling
  • mediation bij conflicten tussen werknemers onderling
  • mediation in geschillen met Uw werknemers.

Van Schaik cs heeft voor elk van deze gebieden de kennis en vaardigheden in huis.

Mr.F. van Schaik houdt zich bezig met het arbeidsrecht, en de juridische structuur

Mr. Florence Schoonderwoerd is pensioenrecht specialist en beschikt ook over gedegen ondernemingsrechtelijke kennis.

Mr. Ellen van Domburg is naast advocaat ook  MfN-registermediator, met uitgebreide ervaring met mediation in personeelszaken.

 

Top