Strafzaken

De ondernemer en het strafrecht

Strafrecht is dat deel van het recht waar het meest over gesproken wordt, maar waar niemand zelf mee te maken denkt te krijgen. Het zijn alleen andere mensen en andere bedrijven die met het strafrecht in aanraking komen. Niets is minder waar. Ons land kent zoveel strafrechtelijk gesanctioneerde ge- en verboden dat er nog maar weinig mensen eerlijk kunnen zeggen dat ze nog nooit een strafbaar feit gepleegd hebben.

Elke ondernemer wordt geconfronteerd met een woud van fiscale wetgeving, arbo-wetgeving, veiligheidswetgeving, en milieuvoorschriften, dat bijna niemand meer kan stellen dat hij nog nooit bewust of onbewust een voorschrift heeft overtreden. Verder zijn ondernemers vaak ook strafrechtelijk verantwoordelijk voor daden die hun ondergeschikten feitelijk begaan, zeker als het toezicht op een bepaald moment niet optimaal georganiseerd was. Een fout in de boekhouding kan door de fiscus als fraude worden geduid en aanleiding zijn voor een (fiod) onderzoek.

Elke ondernemer loopt dus het risico geconfronteerd te worden met het (economisch) strafrecht.

Wat heeft de advocaat in het strafrecht te bieden:

Veel meer dan bijstand ter zitting. Wij kunnen preventief adviseren om strafvervolging te voorkomen. Wij kunnen U voorbereiden op controles van opsporingsambtenaren en aangeven wat U wel en vooral ook wat U niet moet zeggen.

Wij kunnen U bijstaan als U onverhoopt verdachte wordt. In dit laatste geval is het zaak dat U in een zeer vroeg stadium contact opneemt. In overleg met Uw accountant kunnen wij U ook behulpzaam zijn bij het voorbereiden van controles door de fiscus, of door andere controle-instanties. Het is voor U belangrijk om te weten waar controle – met de daaraan verbonden verplichte medewerking – overgaat in opsporing met alle daaraan voor de verdachte verbonden rechten.

Wordt U als verdachte gehoord, wordt er een huiszoeking gedaan? Neem direct contact op, ook buiten kantooruren. In veel gevallen is de aanwezigheid van een raadsman reeds voldoende om de opsporingsambtenaren voorzichtiger te maken.

In het strafrecht is vroeghulp heel belangrijk. Vandaar dat ons kantoor voor dit soort zaken ook buiten kantoortijden bereikbaar is: 06 51182386.

In het economische en fiscale strafrecht werken wij altijd goed samen met een fiscalist of accountant.

Binnen ons kantoor is vooral Mr F. van Schaik actief op het gebied van het strafrecht.

Top