Van Schaik C.S. / Ondernemers / Uw Werknemers

Uw Werknemers

Werknemers zijn “het menselijk kapitaal” van een bedrijf. Om die reden is het noodzakelijk personeelszaken goed en professioneel te regelen. Voor belangrijke onderdelen van het personeelsbeleid kan ons kantoor Uw partner zijn.

De arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsrecht is recentelijk ingrijpend gewijzigd, waardoor het niet verantwoord is met oude modellen en contracten te werken. Mr. F. van Schaik van ons kantoor kan in relatief korte tijd een controle uitvoeren om vaststellen of de gebruikte arbeidsovereenkomsten en standaard arbeidsvoorwaarden nog aan de wettelijke eisen voldoen. Is dit niet het geval dan kunnen deze worden aangepast, of kan in samenspraak met de ondernemer een nieuwe set arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten worden gemaakt specifiek toegesneden op de eigen onderneming.

CAO-onderhandelingen

Voor sommige middelgrote bedrijven kan het nuttig zijn om te streven naar een bedrijfscao omdat daardoor meer juridische mogelijkheden ontstaan dan door individuele arbeidsovereenkomsten. Voor de begeleiding dit proces is ons kantoor U graag van dienst.

Pensioen

Het pensioenrecht is zowel fiscaal als inhoudelijk ingrijpend gewijzigd. Mr Florence Schoonderwoerd is reeds meer dan 30 jaar actief op het gebied van het pensioenrecht. Zij is in staat te beoordelen of Uw pensioenregeling nog voldoet aan de huidige wettelijke eisen, en of de contracten met de verzekeraar of het pensioenfonds wel aansluiten op de gedane pensioentoezegging.

Verzuim en conflicten

Ook met goede arbeidsvoorwaarden en een goed personeelsbeleid kan een ondernemer geconfronteerd worden met ziekteverzuim of met arbeidsconflicten. Ook hier kan ons kantoor ondersteuning bieden. Mr F. van Schaik adviseert in dat geval over de dossieropbouw en over een juiste vastlegging van de feiten. Mr Ellen van Domburg heeft ruime ervaring in arbeidsmediation en kan daarmee behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen en het voorkomen van escalatie. In geval van conflicten over arbeidsongeschiktheid kan ons kantoor ook verwijzen naar een gecertificeerde bedrijfsarts.

Ontslagrecht

De afwikkeling van een arbeidsrelatie verdient extra aandacht. Onterechte ontslagen leiden tot grote financiële consequenties en tot verstoorde verhoudingen. Mr Ellen van Domburg begeleidt ontslag procedures waar mogelijk in de vorm van exit mediations. Mr F. van Schaik heeft zich o.a. toegelegd op het voeren van arbeidsrechtelijke procedures, hij is ook lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Zowel voor de mediation als voor de klassieke ontslagprocedure kunt U bij ons kantoor terecht.

 

 

Top