Van Schaik C.S. / Over ons / Mr. F. van Schaik / Wetenschappelijke activiteiten

Wetenschappelijke activiteiten

Mr. F. van Schaik - Advocaat
Mr. F. van Schaik bij wetenschappelijk onderzoek

Naast de advocatuur en andere werkzaamheden in de rechtspraktijk is mr. Van Schaik ook actief of het gebied van wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijk onderwijs.
Met een zekere regelmaat geeft hij gastcolleges aan binnen- en buitenlandse universiteiten en hij streeft er naar op gezette tijden een wetenschappelijke publicatie te verrichten.
Hieronder vindt U een overzicht van deze activiteiten.

Juridische publicaties

  • De ondertekeningsverplichting van artikel 83 Rv, Trema maart 2014
  • De moderne schikkingscomparitie en regel 13 van de Gedragsregels voor Advocaten. Trema 2001, 4
  • Vrijheid van Meningsuiting en Godsdienst versus het non-discriminatiebeginsel. Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, (internet publicatie) Volume 2000-2 18 december 2000. (klik hier om te lezen)
  • Beslagvrije voet in de Praktijk. Prg 1991, 19
  • Fotokopieën van onder geheimhouders in beslag genomen stukken (noot), Advocatenblad 1989, 14
  • Rol op uitdraai Trema 1989, 4
  • Geheimhoudingsplicht en fiscus Advocatenblad 1988, 14
  • Art. 51 Rv een onbekende spoedvoorziening Jongebalie Congresbundel 1987
  • Eenvoudig is nog niet enkelvoudig Trema 1987, 5
  • Daarom niet in een politiecel! Advocatenblad 1986, 17
  • Bewaring verzekerd NJB 1984, 35
  • De provisionele eis als alternatief voor kort-geding Advocatenblad 1985, 14
  • Romeins recht van ambachtsschool tot master-opleiding. In Van harte … Professor, Opstellen over de rechtsgeschiedenis in de rechtspraktijk, aangeboden aan prof. Mr R. Feenstra ter gelegenheid van 85ste verjaardag. (2005) De redactie over deze bundel is gevoerd tezamen met Mr. J.F.M.J. Mathijsen te Amsterdam.

Wetenschappelijk onderwijs

  • 1988 Deeltijds wetenschappelijke medewerker burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden.
  • In 1991, 1997 en 2000 gastcolleges gegeven aan de Universiteit van Kaapstad en de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika over codificatiegeschiedenis, alsmede (2000) over horizontale werking van grondrechten en conflict tussen grondrechten
  • 2004 Gastcollege over het nieuwe recht met betrekking tot de personen vennootschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
  • 2006 Vervanging van prof. I. Giesen voor doctoraal colleges Burgerlijk Procesrecht Universiteit Utrecht.
Top