Van Schaik C.S. / Over ons / Mr. Florence C.M. Schoonderwoerd

Mr. Florence C.M. Schoonderwoerd

Mr. Florence C.M. Schoonderwoerd - Advocaat
Mr. Florence C.M. Schoonderwoerd – Advocaat

Mr. Florence Schoonderwoerd heeft na een wiskundige vooropleiding eind 1980 haar rechtenstudie in Utrecht afgerond. Zij is van 1981 tot medio 1984 advocaat geweest en sinds 1984 werkzaam op pensioenterrein. Vanaf 1984 tot 2000 bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en bij pensioenverzekeringsmaatschappijen. Vanaf 2000 in haar eigen adviespraktijk, “Schoonderwoerd Pensioenrecht-advisering B.V.”, en vanaf oktober 2011 weer als advocaat.

Mr. Florence Schoonderwoerd beschikt over een jarenlange ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen op pensioengebied en advisering over pensioenvraagstukken.

Rechtsterrein in verandering

Bij veranderingsprocessen gaat het bijvoorbeeld om inhoudelijke wijziging van pensioenregelingen, aanpassing aan nieuwe wetgeving en alle daarbij komende arbeidsrechtelijke, juridische, financiële en fiscale vraagstukken. Maar ook om herstructurering bij pensioenfondsen en verzekeraars. Zoals oprichting van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, fusie en liquidatie van pensioenfondsen en overdracht van pensioenportefeuilles.

Ook bestaat een belangrijk deel van het werk uit het begeleiden van interne structuurwijzigingen bij pensioenfondsen. Bijvoorbeeld op het terrein van goed pensioenfondsbestuur, versterking van deskundigheid van pensioenfondsbestuurders en medezeggenschap van deelnemers en pensioengerechtigden.

Bij dergelijke veranderingsprocessen staan juridische, financiële en fiscale aspecten voorop. Maar gaat het ook om inzicht in de verhoudingen tussen alle partijen die op pensioenterrein een rol spelen en een scherp oog voor hun belangen.

Pensioenbelangen vertalen zich uiteindelijk in een financieel “plaatje”, zowel voor werkgevers en voor werknemers. Om dat helder te krijgen is gedegen inzicht en jarenlange ervaring met de complexe pensioenwet- en regelgeving vereist. Met name ook omdat die voortdurend verandert. Daardoor vergen pensioenregelingen periodiek onderhoud en een blijvende alertheid, en pensioenvraagstukken een actueel en gespecialiseerd advies.

Advies en  rechtsbijstand

Mr. Florence Schoonderwoerd adviseert en houdt zich in belangrijke mate bezig met het goed regelen van pensioenregelingen en statutaire, reglementaire en/of contractuele verhoudingen tussen belanghebbenden. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Om te voorkomen dat er in de toekomst geschillen ontstaan. Belanghebbenden hebben vaak een langdurige relatie met elkaar en daarbij passen eigenlijk geen juridische procedures. Dit is een extra reden om pensioenzaken tijdig en goed te regelen en tijdig advies in te winnen.

Helaas zijn geschillen niet altijd te vermijden en is het soms noodzakelijk om de rechter om een beslissing te vragen. Ook dat behoort tot de mogelijkheden en voorts:

 • advies over verplichtstellingsbesluiten van pensioenfondsen en vrijstellingsmogelijkheden
 • beoordelen van (her)verzekeringsovereenkomsten
 • productontwikkeling voor pensioenfondsen en verzekeraars
 • beoordelen van pensioensituaties bij fusie en overname van bedrijven
 • harmonisatie van pensioenregelingen
 • juridisch begeleiden van pensioencommunicatie, en
 • het geven van presentaties over actuele pensioenitems en overdragen van pensioenkennis, bijvoorbeeld aan pensioenfondsbestuurders.
 • het verlenen van rechtsbijstand in pensioenzaken.

Mr. Florence Schoonderwoerd is lid van:

 • de Kring van Pensioenspecialisten
 • de Vereniging voor Pensioenrecht, en
 • de Vereniging Vrouwen in Institutioneel Pensioen.
 • Zij is secretaris geweest van de Raad van commissarissen van een pensioenverzekeringsmaatschappij,
 • lid geweest van het Beraad Juristen Bedrijfstakpensioenfondsen, en
 • docent geweest bij het Actuarieel Instituut.

Mr Florence Schoonderwoerd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Pensioenen
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Zij verstrekt graag verdere informatie over de mogelijke dienstverlening.

Top