Van Schaik C.S. / Scheiding van tafel en bed.

Scheiding van tafel en bed.

Scheiden van tafel en bed gaat verder dan gescheiden wonen. Scheiden van tafel en bed is een formele juridische procedure die ook moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Het is ook niet voldoende om op verschillende adressen ingeschreven te staan. Bent u getrouwd en gaat u apart wonen? Dan blijft uw huwelijk en uw (beperkte) gemeenschap van goederen bestaan.

Redenen scheiden van tafel en bed

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een echtpaar wel uit elkaar wil maar niet formeel van echt wil scheiden. Een veel voorkomende reden is geloof of levensovertuiging. Zowel de Rooms Katholieke Kerk als een aantal reformatorische kerken erkennen de echtscheiding niet, en verbinden voor leden van hun kerk consequenties aan zo’n echtscheiding. In dat geval kan scheiding van tafel en bed een goed alternatief zijn, eventueel in combinatie met een Kerkelijk scheiding van tafel bed.

Het komt ook voor dat men om andere redenen uit elkaar wil zonder de formele huwelijksband op te heffen, ook dan is scheiding van tafel en bed een goed alternatief.

Procedure scheiding van tafel en bed

De procedure voor een scheiding van tafel en bed is hetzelfde als voor een gewone echtscheiding. Het verschil is dat u de scheiding niet inschrijft bij de gemeente. Zo blijft u officieel getrouwd. Uw scheiding komt wel in het huwelijksgoederenregister te staan. Zo weten bijvoorbeeld schuldeisers dat u financieel niet meer bij elkaar hoort.

Als u kinderen heeft, moet u ook een ouderschapsplan maken.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed regelt u alles wat u ook bij een gewone scheiding regelt. U verdeelt dus alles wat u bezit en alle schulden. U bepaalt bijvoorbeeld wie de huurwoning krijgt of wie de koopwoning krijgt.

Woont u niet meer samen en heeft u de scheiding van tafel en bed aangevraagd? Dan bent u geen toeslagpartners of fiscaal partners meer. Dit betekent dat de Belastingdienst u niet meer als partners ziet. U hoeft bijvoorbeeld niet meer samen belastingaangifte te doen. Ook telt uw ex-partner niet meer mee voor uw zorgtoeslag.

Omdat het huwelijk in stand blijft is het uiteraard niet mogelijk om te hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Daarvoor zal het huwelijk eerst dienen te worden ontbonden.

Partneralimentatie

Na de scheiding van tafel en bed bent u financieel gescheiden. Daarom kunt u partneralimentatie afspreken, net als bij een gewone scheiding. Afspraken over kinderalimentatie schrijft u op in het ouderschapsplan.

Pensioen

Bij de scheiding van tafel en bed verdeelt u uw ouderdomspensioen. U verdeelt het nabestaandenpensioen niet, omdat u officieel nog getrouwd bent.

Verzoening

Een groot verschil met de echtscheiding is dat u na een verzoening niet opnieuw behoeft te trouwen. Het feit dat u zich verzoend hebt moet u wel in laten schrijven in het huwelijksgoederenregister, maar er is geen nieuw huwelijk nodig. Door de inschrijving van de verzoening herleven de gevolgen van het (immers nooit ontbonden) huwelijk.

Erfenis

Na een scheiding van tafel en bed erft u niet meer van elkaar. Wilt u dat uw echtgenoot wel uw erfgenaam is? Dan moet u dit regelen via een testament.

Top