Buren

Burenrecht kan een bron van problemen zijn en kan ook zorgen voor verstoring van het woongenot. Kleine geschillen kunnen uitlopen op hooglopende lang voortslepende ruzies.

Juist op dit rechtsgebied geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Het is daarom belangrijk om voordat men gaat verbouwen, de tuin gaat herinrichten of andere dingen in of rond de woning gaat doen eerst juridisch advies in te winnen.

  • Wat is de afstand waarbinnen geen bomen mogen worden gepland?
  • Welke afstand moet vrij gelaten worden tussen raam en de erfgrens?
  • Hoe ontstaat een erfdienstbaarheid van overpad?

Allemaal vragen die als zij tijdig beantwoord worden veel ergernissen en problemen kunnen voorkomen!

Mocht er toch een conflict ontstaan dan is mediation tussen buren van de beste oplossing, omdat men ook na het conflict nog buren blijft. Mr. Ellen van Domburg biedt ook voor burengeschillen een specifiek mediationtraject aan.

Mocht een procedure toch onvermijdelijk zijn dan kunt U terecht bij Mr F. van Schaik.

Top