Van Schaik C.S. / Particulieren / Echtscheiding

Echtscheiding

Voor het echtscheidingsrecht heeft Van Schaik c.s. een breed dienstverleningspakket.

Diverse vormen van scheiding.

Uiteraard is er de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek voor die mensen die in feite al goeddeels overeenstemming hebben bereikt, maar deze overeenstemming wel deugdelijk vastgelegd willen hebben en geformaliseerd in een convenant en een echtscheidingsbeschikking. Hiervoor kunt U  bij mr F. van Schaik terecht, hij is op dit rechtsgebied ingeschreven zowel bij de Orde van Advocaten als bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Daarnaast is er de `klassieke` eenzijdig echtscheiding, voor die gevallen waarin geen overeenstemming is bereikt. In dit soort zaken geeft mr F. van Schaik rechtsbijstand in de echtscheidingsprocedure.  Zie verder ook de pagina´s over alimentatie  en omgangsregelingen.

Maar ook in de gevallen dat een van de partijen niet wil scheiden omdat hij of zij van mening is dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht verleent mr F. van Schaik rechtsbijstand. Juist op dit terrein beschikt hij over de nodige ervaring.

Scheiding van tafel en bed.

Voor mensen die bijvoorbeeld om levensbeschouwelijke of andere redenen niet van echt willen scheiden, maar die hun samenleving wel willen beëindigen, kent ons recht de “scheiding van tafel en bed”, waarbij het huwelijk wel instant blijft van andere zaken, zoals de boedelverdeling de alimentatie en vooral ook alle regelingen met betrekking tot de minderjarige kinderen wel geregeld worden. Mr Van  Schaik heeft ruime ervaring met deze procedure.

Prijsbewust en efficiënt.

Echtscheidingsrecht is geen superspecialisatie die alleen door vFAS advocaten uitgevoerd kan of mag worden. Een beperkte specialisatie zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voor geschreven is meer dan voldoende. Een goede begeleiding van de cliënt is echter wel van belang. Vandaar dat doe-het-zelf echtscheidingen via het internet met klem moeten worden ontraden. Het lijkt goedkoop, maar de problemen komen later met alle kosten van dien.

Ons kantoor rekent -anders dan veel vFAS advocaten-  geen specialistentarieven, het tarief voor een betalende echtscheiding ligt op maximaal € 185,= exclusief BTW per uur. Uiteraard wordt ook op toevoegingsbasis gewerkt.

Cliënten kunnen echter wel kosten besparen door zichzelf goed voor te bereiden en zelf reeds de nodige informatie te verzamelen. Een goed voorbereide bespreking werkt efficiënt en is daarom minder kostbaar.

Nuttig informatie ter voorbereiding van het gesprek met een van onze advocaten kan men o.a. vinden bij:

Checklist scheiden van de Rijksoverheid

Verder Online informatie over scheiden en de gevolgen daarvan

Nibud: informatie over scheiden en de financiële consequenties van (echt)scheiding.

Belastingdienst: informatie over scheiden en fiscaal partnerschap en de daarmee samenhangende belasting heffing.

Top