Van Schaik C.S. / Particulieren / Echtscheiding

Echtscheiding

Voor het echtscheidingsrecht heeft Van Schaik c.s. een breed dienstverleningspakket.

Daarnaast is er de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek voor die mensen die in feit al volledige overeenstemming hebben bereikt, maar deze overeenstemming wel deugdelijk vastgelegd willen hebben en geformaliseerd in een convenant en een echtscheidingsbeschikking. Hiervoor kunt U  bij mr F. van Schaik terecht.

Tenslotte is er de `klassieke` eenzijdig echtscheiding, voor die gevallen waarin geen overeenstemming is bereikt. In dit soort zaken geeft mr F. van Schaik rechtsbijstand in de echtscheidingsprocedure.  Zie verder ook de pagina´s over alimentatie  en omgangsregelingen.

Ook in de gevallen dat een van de partijen niet wil scheiden omdat hij of zij van mening is dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht verleent mr F. van Schaik rechtsbijstand. Juist op dit terrein beschikt hij over de nodige ervaring.

Top