Van Schaik C.S. / Particulieren / Omgangsregeling of zorgregeling

Omgangsregeling of zorgregeling

De tijd dat de kinderen in geval van echtscheiding min of meer automatisch aan de vrouw werden toegewezen en de man een omgangsregeling van een weekeinde per twee weken kreeg ligt ver achter ons.

Sedert een aantal jaren heeft de wetgever de positie van de kinderen centraal gesteld in de echtscheidingsprocedure. Als hoofdregel geldt dat beide ouders met het ouderlijk gezag belast blijven. Partners dienen in principe een ouderschapsplan te ondertekenen voordat de echtscheiding wordt uitgesproken. Hierin dienen zaken zoals de  kinderalimentatie, de hoofdverblijfplaats, zorgverdeling. Officieel wordt dan ook gesproken over een “zorgverdelingsregeling” en niet meer over een omgangsregeling.

Zowel in het kader van mediation als bij eenzijdige echtscheidingen dient een dergelijk plan met zorg te worden opgesteld.  Mr Van Schaik  beschikt over een uitgebreide ervaring op dit terrein. Waarbij hij er zich zeer wel van bewust is dat op dit specifieke terrein niet alleen naar het belang van de cliënt gekeken moet worden, maar ook naar het belang van de kinderen.

In gevallen waarin een omgangsregeling niet onmiddellijk tot stand komt kan verwijzing naar een instellingen voor begeleide omgang plaatsvinden.

Het is goed te beseffen dat een scheiding vaak grote impact heeft op de kinderen die hier mee geconfronteerd worden. Het is daarom van belang dat de kinderen op een verantwoorde wijze in het proces worden betrokken, en goed worden geïnformeerd, zonder dat zij in het conflict tussen de ouders worden betrokken. Villa Pinedo: voor kinderen van gescheiden ouders is een  verantwoorde informatie bron voor kinderen die met een scheiding worden geconfronteerd.

Top