Strafzaken

Strafrecht is dat deel van het recht waar het meest over gesproken wordt, maar waar niemand zelf mee te maken denkt te krijgen. Het zijn alleen andere mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Niets is minder waar. Ons land kent zoveel strafrechtelijk gesanctioneerde ge- en verboden dat er nog maar weinig mensen eerlijk kunnen zeggen dat ze nog nooit een strafbaar feit gepleegd hebben.

Een niet opzettelijke verkeersfout met ernstige gevolgen kan al leiden tot een strafrechtelijke vervolging met vergaande consequentie. Maar ook zaken als rijden onder invloed, of een grove snelheidsovertreding kunnen tot gevolg hebben dat U met justitie in aanraking komt.

Soms worden ouders geconfronteerd met onbezonnen daden van hun kinderen die hierdoor met de jeugdrechter in aanraking komen.

Wat heeft de advocaat in het strafrecht te bieden?

Wij kunnen preventief adviseren om strafvervolging te voorkomen. Wist U bijvoorbeeld dat U als privé persoon de politie helemaal niet te woord behoeft te staan? Als verdachte heeft U een zwijgrecht en als getuige behoeft U alleen maar een verklaring af te leggen als U deugdelijk bent opgeroepen bij de rechter.

Wij kunnen U bijstaan als U onverhoopt verdachte wordt. In dit laatste geval is het zaak dat U in een zeer vroeg stadium contact opneemt. Rechtsbijstand beperkt zich namelijk niet tot het werk op de zitting, minstens zo belangrijk is dat in de voorfase rechtsbijstand wordt gegeven, zodat voorkomen wordt dat zaken onjuist op papier komen te staan.

Wordt U als verdachte gehoord, wordt er een huiszoeking gedaan? Neem direct contact op, ook buiten kantooruren. In veel gevallen is de aanwezigheid van een raadsman reeds voldoende om de opsporingsambtenaren voorzichtiger te maken.

In het strafrecht is vroeghulp heel belangrijk. Vandaar dat ons kantoor voor dit soort zaken ook buiten kantoortijden bereikbaar is: 06 51182386.

In het economische en fiscale strafrecht werken wij altijd goed samen met een fiscalist of accountant.

Binnen ons kantoor is vooral Mr F. van Schaik actief op het gebied van het strafrecht. Hij is voor dit rechtsgebied geaccrediteerd bij de Raad voor de Rechtsbijstand en neemt deel aan de piketdienst.

Top