Werk

Voor veel mensen is werk de manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Goede arbeidsvoorwaarden en een behoorlijk zekerheid op het behoud van werk zijn daarom belangrijk.

Ons kantoor staat niet alleen ondernemers maar ook werknemers bij. Het is echter van het grootste belang dat met name particulieren er van doordrongen zijn dat men veel problemen kan voorkomen door tijdig advies te vragen en niet te wachten tot er een hoogopgelopen conflict is.

Wat heeft Van Schaik c.s. de werknemer te bieden?

Contractbeoordeling

Vaak is het nuttig om de arbeidsovereenkomst te laten beoordelen voordat deze wordt getekend. Is de proeftijd geldig? Mag dit concurrentiebeding? Is er soms een CAO van toepassing?  Klopt de opzegtermijn? In korte tijd en daardoor voor een relatief gering bedrag beoordeelt ons kantoor Uw arbeidsovereenkomst voordat U tekent?

Conflictbegeleiding

In die gevallen waarin toch een conflict ontstaat zijn er diverse mogelijkheden. Mr Ellen van Domburg is erkend mediator en legt zich mede toe op arbeidsmediation. Mediation hoeft niet uit te gaan van de werkgever of dienst arbo-dienst, ook de werknemer kan in moeilijke situaties mediation voorstellen. Nu ons kantoor niet verbonden is aan een arbo-dienst kan ook 100% onafhankelijkheid worden gegarandeerd.

Begeleiding in een ontslagtraject

Soms is het einde van de arbeidsrelatie onvermijdelijk. Juist in dat soort gevallen is juridische begeleiding essentieel. Mr F. van Schaik begeleidt U in de onderhandelingen over de wijze van ontslag en over de daarbij behorende vergoedingen. Hij kan ook zorgen voor een correcte vastlegging van de overeenkomst zodat hierover later geen conflicten ontstaan, en waar mogelijk ook de WW-rechten kunnen worden veiliggesteld.

Arbeidsrechtelijke procedures

Mr F. van Schaik heeft grote ervaring in arbeidsrechtelijke procedures. Dit betreft zowel loonvorderingen, als ontslagzaken, maar ook procedures over de uitleg van de arbeidsovereenkomst of de CAO. Deze ervaring is opgedaan zowel in procedures voor werknemers als in procedure voor werkgevers, zodat hij de materie van beide zijden kent en kan inschatten waarmee de andere partij zal komen.

 

Top