Wonen

Naast werk is wonen voor de meeste mensen heel belangrijk. De advocaten van Van Schaik c.s. kunnen U behulpzaam zijn de juridische aspecten van het wonen.

De koopwoning

Voor de aankoop van de woning kan ons kantoor de koopovereenkomst en de concept leveringsakte voor U beoordelen. Hierbij wordt o.a. gelet op de juiste formulering van de wettelijke bedenktijd, het goed opnemen van het financieringsvoorbehoud, en de garanties en vrijwaringen die in de overeenkomst zijn opgenomen. Een goede controle vooraf voorkomt veel kosten en problemen na de levering van de woning. Voor de aankoop van een woning geldt bij uitstek dat goed juridisch advies vooraf veel problemen kan voorkomen. U neemt een advocaat in de arm om te voorkomen dat er conflicten komen.

Huurwoningen

Ook huurcontracten kunnen vooraf door ons kantoor worden opgesteld of gecontroleerd. Bij huurgeschillen treden wij zowel voor huurders als voor verhuurders op. Bij geschillen over de huurprijs of over de onderhoudstoestand van de huurwoning werken wij samen met een aantal gecertificeerde makelaars en bouwkundigen, zodat vooraf een redelijke inschatting van de staat van de woning gemaakt kan worden.

Burenruzies

Bij conflicten met de buren kent ons kantoor naast de mogelijkheid van processuele bijstand (zie het hoofdstuk burenrecht) ook de mogelijkheid om in mediation te voorzien. Mr Ellen van Domburg is MfN-registermediator en heeft ervaring met burenzaken.

 

Top