Van Schaik C.S. / Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Van Schaik C.S. | Advocaten - Team
Met ons team bestrijken wij een zeer breed terrein.

Voor onderstaande rechtsgebieden bent u bij ons aan het juiste adres. Van Schaik c.s. advocaten is een kantoor met een brede algemene praktijk. Ons kantoor specialiseert zich in advies en rechtsbijstand aan particulieren en aan het midden- en kleinbedrijf. Korte lijnen, direct advies en persoonlijk contact zijn kernbegrippen binnen ons kantoor.

Ons kantoor beschikt ook over een uitgebreid relatienetwerk, zodat wij onze cliënten ook direct kunnen verwijzen in de gevallen waarin wij niet over de specialistische kennis beschikken.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht worden de verhoudingen tussen werkgever en werknemer geregeld. Een deel van de afspraken ligt vast in de wet, op andere terreinen mogen partijen zelf dingen regelen. Dwingend of regelend recht heet dat in vaktermen. Dit spanningsveld tussen dwingend en regelend recht is het zwaartepunt van het arbeidsrecht.

Meer over Arbeidsrecht

Arbitrage

Juridische procedures zijn langdurige aangelegenheden. Een rechtszaak sleept zich in Nederland al snel een jaar of langer voort. Naast hoge kosten en permanente onzekerheid leidt deze vertraging vaak tot een (nog) slechtere verhouding tussen partijen. Daarnaast geeft actieve opstelling die de overheidsrechter de laatste jaren heeft gekregen partijen vaak het gevoel dat zij geen baas in hun eigen proces meer zijn.

Meer over Arbitrage

Bouw- en Onroerendgoedrecht

De aankoop of de verbouwing van een eigen huis is een van de grootste uitgaven die de particulier in zijn leven doet. Hiervoor moeten contracten worden gesloten. Zeker bij de bouw of verbouw van een woning kunnen deze contracten heel gecompliceerd zijn.

Meer over Bouw- en Onroerendgoedrecht

Contractenrecht

Contractenrecht is een ruim begrip. Mensen sluiten dagelijks overeenkomsten. Het kopen van een brood bij de bakker is evenzeer een overeenkomst, als het overnemen van een compleet bedrijf met 100 werknemers.

Meer over Contractenrecht

Familierecht

In familiezaken streven wij naar dienstverlening op maat en passend bij de persoonlijke omstandigheden. Familiezaken worden door ons nooit licht opgevat. Ons kantoor streeft er naar de oplossing te zoeken die bij de individuele cliënt past.

Meer over Familierecht

Huurrecht

Onze dienstverlening omvat het hele traject van het huurrecht.

Meer over Huurrecht

Pensioenrecht

Pensioenrecht is een rechtsgebied dat de afgelopen jaren aan verandering onderhevig is geweest en waarin de komende jaren nog veel veranderingen te verwachten zijn.

Voor ondernemers is de pensioenregeling voor hun werknemers dikwijls een aanzienlijke kostenpost, zodat het van belang is zeer alert te zijn op veranderingen.

Meer over Pensioenrecht

Procesrecht

Het burgerlijk procesrecht is het spoorboekje van het burgerlijk recht. Het materieel recht geeft de rechtsregels en het burgerlijk procesrecht geeft de regels waar langs procedures dienen te verlopen om deze rechten geldend te maken.

Meer over Procesrecht

Strafrecht

Strafrecht is dat deel van het recht waar het meest over gesproken wordt, maar waar niemand zelf mee te maken heeft. Het zijn alleen andere mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Niets is minder waar, iedereen kan ongewild in aanraking komen met het strafrecht. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor privé personen.

Meer over Strafrecht

Top