Bestuursrecht

Met het bestuursrecht wordt men in de dagelijkse werkelijkheid veelvuldiger geconfronteerd dan men in eerste instantie zou denken. Bijvoorbeeld : de uitvoering van de Wet op de studiefinanciering, vaststelling van het sluitingsuur van het stamcafé, subsidieverlening aan de sportvereniging etc. Ook schenken de media veelvuldig aandacht aan dit onderwerp: bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht, milieurecht, mediarecht enz.

Terwijl het privaatrecht het geheel van rechtsregels omvat dat de rechtsbetrekking tussen particulieren (natuurlijke personen en rechtspersonen) onderling reguleert en hierin de bescherming van individuele belangen voorop staat, bevat het bestuursrecht het geheel van rechtsnormen dat betrekking heeft op het handelen van de overheid. Het bestuursrecht, ook wel genoemd administratief recht, houdt zich bezig met de bestuursactiviteit van de overheid. Het is het recht dat geldt voor de rechtsbetrekkingen tussen bestuursorganen en burgers en tussen bestuursorganen onderling. Het bestuursrecht, dat in vergelijking met het privaatrecht een veel jonger rechtsgebied is, manifesteert zich op vele beleidsterreinen in de zogenaamde bijzondere delen, zoals : het recht van de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het onderwijsrecht, het sociaal verzekeringsrecht, het ambtenarenrecht, het belastingrecht, het vreemdelingenrecht, het mediarecht enz.. Er is dan ook geen algemeen wetboek waarin dit gehele bestuursrecht is opgenomen.

Ons kantoor houdt zich op dit gebied met name bezig met o.a. de Algemene Politie Verordening (sluitingstijden cafés, vergunningen voor evenementen, geluidsoverlast etc.), ruimtelijk ordeningsrecht (bestemmingsplannen bouwvergunning etc.) Wet Voorkeursrecht Gemeenten etc.

Top