Van Schaik C.S. / Rechtsgebieden / Bouw- en Onroerendgoedrecht

Bouw- en Onroerendgoedrecht

De particuliere woning

De aankoop of de verbouwing van een eigen huis is een van de grootste uitgaven die de particulier in zijn leven doet. Hiervoor moeten contracten worden gesloten. Zeker bij de bouw of verbouw van een woning kunnen deze contracten heel gecompliceerd zijn.

In veel gevallen bestaat zo’n aannemingsovereenkomst uit een aantal delen, de koop van de grond, de eigenlijke aannemingsovereenkomst en een uitgebreid technisch deel het bestek. Om nu te voorkomen dat de klant voor verrassingen komt te staan is het nuttig om deze overeenkomst goed te laten controleren.

Controle punten zijn o.a.

  • het tijdstip van juridische levering van de grond, liefst voor er gebouwd wordt
  • zekerheden voor de koper voor kwalitatief goede afbouw, ook bij faillissement van de aannemer
  • een betalingsregeling waarbij de koper niet voor meer betaalt dan ook daadwerkelijk af is
  • een duidelijke regeling over meer- en minderwerk
  • een duidelijke opleverdatum, met boete clausule voor te late oplevering
  • een duidelijke bepaling over geschillen
  • een helder technisch bestek, zodat iedereen weet wat er in de prijs is opgenomen

Ons kantoor controleert een dergelijke contract desgevraagd vooraf. Wij doen dit in samenwerking met Uw eigen bouwkundige, of een door ons in te schakelen bouwkundige.

Vanzelfsprekend kunt U bij ons ook terecht voor advies over de aan- of verkoop van een bestaande woning, en geven wij zo nodig een oordeel over concept contracten van makelaars.

De Raad van Arbitrage

In het geval van geschillen tussen opdrachtgevers en aannemers, en aannemers onderling is vaak niet de gewone rechter bevoegd, maar de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. Dit is een gespecialiseerd college dat bouwgeschillen behandelt. Mr Van Schaik heeft uitgebreide ervaring met procedures bij de Raad voor Arbitrage. Hij treedt zowel voor aannemers als voor particulieren op. Voor de voorbereiding van dit soort procedures beschikken wij over een netwerk van deskundigen die voor technische ondersteuning kunnen zorgen.

In die gevallen waarin mediation tot een oplossing zou kunnen leiden en beide partijen daarvoor voelen is mr Ellen van Domburg bereid en in staat om als mediator op te treden.

Top