Van Schaik C.S. / Rechtsgebieden / Contractenrecht

Contractenrecht

Wat is een contract?

Contractenrecht is een ruim begrip. Mensen sluiten dagelijks overeenkomsten. Het kopen van een brood bij de bakker is evenzeer een overeenkomst, als het overnemen van een compleet bedrijf met 100 werknemers.

Contracten zijn niets meer of minder dan de schriftelijke weergave van afspraken. In verreweg de meeste gevallen wordt een contract getekend en verdwijnt het daarna voorgoed in de kast. Partijen weten immers wat ze afgesproken hebben en voeren dit ook keurig uit.

Toch is het opstellen van goede contracten van groot belang. Ten eerste voorkomen contracten veel problemen. Door afspraken goed op schrift te stellen wordt voorkomen dat partijen ieder een eigen herinnering aan de gemaakte afspraken krijgen. Een duidelijk contract is een geheugensteun voor alle partijen en voorkomt om die reden al veel problemen.

Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst, dan geeft een contract in elk geval duidelijkheid over wat er is afgesproken.

De meeste ondernemers zijn vaklieden op hun eigen terrein. Het maken van goede contracten is echter een vak apart. Ons kantoor is graag bereid bij het opstellen van contracten te assisteren.

Hoge kwaliteit voor een redelijke prijs

De beste contracten komen voor een redelijke prijs tot stand in een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt. De cliënt heeft de afspraken immers gemaakt en kent zijn vak en de branche waarin hij werkzaam is. De advocaat is specialist in het formuleren van overeenkomsten en het afdekken van juridische risico’s. Om op een efficiënte manier een goed contract te krijgen is het nodig dat de cliënt een wensenlijstje, of eigenlijk een programma van eisen opstelt.

In dit programma van eisen geeft de cliënt aan wat er materieel afgesproken is, en wat hij geregeld wil hebben. Met dit programma van eisen kan de advocaat dan een goed contract opstellen. Binnen ons kantoor houdt mr F. van Schaik zich bezig met arbeidscontracten en het contractenrecht in meer algemene zin. Mevrouw mr Florence Schoonderwoerd is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van pensioencontracten en overeenkomsten met verzekeraars.

Top