Huurrecht

Mr. F. van Schaik kan huurders en verhuurders van dienst zijn bij kwesties op het gebied van het huurrecht, zowel voor woon- als voor bedrijfsruimten.

Onze dienstverlening omvat het hele traject van het huurrecht, waarbij met name genoemd kunnen worden:

  • Advisering en begeleiding bij het sluiten van een huurovereenkomst;
  • Advisering bij eventuele geschillen tussen huurder en verhuurder;
  • Invordering van huurachterstanden;
  • Ontbindings- en ontruimingsprocedures.

Mevrouw mr Ellen van Domburg is ook actief op het gebied van mediation op het gebied van het huur en woonrecht.

Top