Pensioenrecht

Mr. Florence C.M. Schoonderwoerd - Advocaat
Mr. Florence C.M. Schoonderwoerd – Advocaat Pensioenrecht specialist

Pensioenrecht is een rechtsgebied dat de afgelopen jaren aan verandering onderhevig is geweest en waarin de komende jaren nog veel veranderingen te verwachten zijn.

Voor ondernemers is de pensioenregeling voor hun werknemers dikwijls een aanzienlijke kostenpost, zodat het van belang is zeer alert te zijn op veranderingen.

Mr Florence Schoonderwoerd is o.a. gespecialiseerd in het begeleiden van dit soort processen binnen ondernemingen.

Bij veranderingsprocessen gaat het bijvoorbeeld om inhoudelijke wijziging van pensioenregelingen, aanpassing aan nieuwe wetgeving en alle daarbij komende arbeidsrechtelijke, juridische, financiële en fiscale vraagstukken. Maar ook om herstructurering bij pensioenfondsen en verzekeraars. Zoals oprichting van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, fusie en liquidatie van pensioenfondsen en overdracht van pensioenportefeuilles.
Ook bestaat een belangrijk deel van haar werk uit het begeleiden van interne structuurwijzigingen bij pensioenfondsen. Bijvoorbeeld op het terrein van goed pensioenfondsbestuur, versterking van deskundigheid van pensioenfondsbestuurders en medezeggenschap van deelnemers en pensioengerechtigden.
Bij dergelijke veranderingsprocessen staan juridische, financiële en fiscale aspecten voorop. Maar gaat het ook om inzicht in de verhoudingen tussen alle partijen die op pensioenterrein een rol spelen en een scherp oog voor hun belangen.
Pensioenbelangen vertalen zich uiteindelijk in een financieel “plaatje”, zowel voor werkgevers en voor werknemers. Om dat helder te krijgen is gedegen inzicht en jarenlange ervaring met de complexe pensioenwet- en regelgeving vereist. Met name ook omdat die voortdurend verandert. Daardoor vergen pensioenregelingen periodiek onderhoud en een blijvende alertheid, en pensioenvraagstukken een actueel en gespecialiseerd advies.
Mr. Florence Schoonderwoerd adviseert en houdt zich in belangrijke mate bezig met het goed regelen van pensioenregelingen en statutaire, reglementaire en/of contractuele verhoudingen tussen belanghebbenden. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Om te voorkomen dat er in de toekomst geschillen ontstaan. Belanghebbenden hebben vaak een langdurige relatie met elkaar en daarbij passen eigenlijk geen juridische procedures. Dit is een extra reden om pensioenzaken tijdig en goed te regelen en tijdig advies in te winnen.Helaas zijn geschillen niet altijd te vermijden en is het soms noodzakelijk om de rechter om een beslissing te vragen. Ook dat behoort tot de mogelijkheden en voorts:

  • advies over verplichtstellingsbesluiten van pensioenfondsen en vrijstellingsmogelijkheden
    beoordelen van (her)verzekeringsovereenkomsten
  • productontwikkeling voor pensioenfondsen en verzekeraars
  • beoordelen van pensioensituaties bij fusie en overname van bedrijven
  • harmonisatie van pensioenregelingen
  • juridisch begeleiden van pensioencommunicatie
  • het geven van presentaties over actuele pensioenitems en overdragen van pensioenkennis, bijvoorbeeld aan pensioenfondsbestuurders.
  • het geven van rechtsbijstand in pensioenrechtelijke procedures
Top