Van Schaik C.S. / Posts tagged "snippergroen"

snippergroen

Verjaring van snippergroen.

Grotere mogelijkheid door verjaring verloren eigendom terug te vorderen. In het verleden zijn (ook in deze regio) veel zaken geweest over snippergroen. Op grond van de artikelen 3:105 juncto 3:106 BW kan de bezitter te kwader trouw na twintig  door verjaring jaren de eigendom van onroerende zaken verwerven. Populair gezegd: wie opzettelijk landje pik speelt, wordt na twintig jaren eigenaar v...
Lees meer
Top